بروزرسانی
96/07/16
ارسالی توسط

توضیحات

دانلود مطالعات مدرسه فوتبال

 

فهرست

خلاصه از علل انتخاب موضوع

مقدمه
علل اجتماعی
گفتار اول
فصل اول : بررسی اجمالی تاریخچه فوتبال ایران
تقابل فوتبال با سنت
ترویج فوتبال
تشکیلات فوتبال ایران
سال تاریخ با فوتبال

فصل دوم : استاندارد ها و ضوابط طراحی مدرسه فوتبال
زمین فوتبال
مدرسه فوتبال مدرن
ویژگی های طراحی مدرسه فوتبال مدرن
رویکرد طراحی مدرسه فوتبال

گفتار دوم

فصل اول : ورزش
معانی و ریشه واژه ورزش
تاریخچه و هدف از تأسیس زورخانه
ساختمان زورخانه
وسایل و لباس ورزشکاران
اجرای ورزش
مراتب و القاب زورخانه

فصل دوم :  مقررات و معیارهای طراحی سالن ها در مدرسه فوتبال
مشخصات فضایی و معماری سالن های ورزشی
ابعاد و اندازه های سالن های ورزشی چند منظوره در مدرسه فوتبال
استانداردهای جایگاه قسمت تماشاچیان
انبار سالن های ورزشی
سرویس های بهداشتی و رختکن ها
فضای استراحت عمومی و تجدید هوا
فضاهای مورد نظر در پروژه
برنامه فیزیکی مدرسه فوتبال

نمونه موردی مدرسه فوتبال

مدارسه فوتبال ایران
مدارس خارجی فوتبال
پارکینگ
رفت و آمد در مجموعه
سالن ورزشها و استخرهای سر پوشیده
پنج سالن ورزش
سالن ورزشها
فضاهای ارتباط جمعی
ورودیها
فضاهای عمومی داخلی
ورودی ورزشکاران
نور و صدا

گفتار چهارم

فصل اول :  تجزیه و تحلیل منطقه
مقدمه
باران
برف و یخبندان
زمین شناسی
پوشش گیاهی
نتیجه
فصل دوم :  تجزیه و تحلیل سایت مدرسه فوتبال
مکانیایی
موقعیت
بررسی و شناسائی کالبدی
شکل و هندسه و مساحت زمین
شیب و توپوگرافی
پوشش گیاهی سایت
اقلیم و تاثیر آن بر جهت ساختمان
فرم ساختمان های بزرگ در رابطه با اقلیم
تهویه
معرفی حوزه های عملکردی طرح
منابع و مأخذ

ارسال نظر


CAPTCHA Image
Reload Image
بدون دیدگاه
دیدگاهی ارسال نشده است !